Uslovi korišćenja

 

Za korisnike

Apartmani Crna Gora je sajt za oglašavanje smeštaja na moru. Sajt Apartmani Crna Gora nije odgovoran za transakcije između vlasnika smeštaja i lica koja iznajmljuju smeštaj.

Apartmani Crna Gora ne može da garantuje istinitost i pouzdanost informacija koje su objavljene u oglasu (ove informacije dostavljaju vlasnici apartmana i one su njihova odgovornost).

Unešeni lični podaci, uključujući i e-mail adrese u sklopu sajta Apartmani Crna Gora ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima. Obavezujemo se da vaše podatke nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama.

Upiti za rezervaciju smeštaja služe isključivo za pretragu i rezervisanje smeštaja. Svaka druga upotreba upita (npr. za reklamiranje, ili zloupotreba od strane konkurencije) je strogo zabranjena i može dovesti do sudskog procesa.

Naša usluga za vas je besplatna. Vlasnici Apartmana plaćaju uslugu reklamiranja sajtu Appartmani Crna Gora

Očigledne greške i neispravne informacije (uključujući štamparske greške) nisu obavezujuće.

Sve posebne ponude i promotivne cene označene su kao takve.

 

Za vlasnike apartmana

Vlasnici smeštaja sajta Apartmani Crna Gora dužni su da dostavljaju istinite podatke.

Podaci moraju biti takvi, da se njima posetioci sajta ne mogu dovesti u zabludu u vezi bilo kog podatka vezanog za smeštaj koji se reklamira preko ovog sajta.

Svi podaci moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

U suprotnom su saglasni, da sami snose posledice eventualne štete koje na taj način nanesu posetiocima sajta ili sajtu.

Vlasnici smeštaja sajta Apartmani Crna Gora su dužni, da redovno odgovaraju na upite posetilaca.

Dužni su i da ažuriraju svaku promenu podataka vezanu za smeštaj koji reklamiraju putem ovog sajta.

U suprotnom su saglasni da ih administrator sajta može udaljiti sa sajta.

Vlasnici smeštaja sajta su dužni da za smeštaj koji reklamiraju putem sajta imaju sve adekvatne dozvole u skladu sa pozitivnim propisima svoje države.